Voorwoord

Voorwoord

Toen we in de zomer van 1981 met een drietal mensen uit ons jongerencentrum besloten dat we een buitenfestival wilden organiseren, was dat ingegeven door het feit dat het jongerencentrum – slechts 49 vierkante meter groot – te klein was om concerten te houden.

De eerste editie van het buitenfestival, onder de naam Groot Weerter Popfestival, was een succes. Het werd goed bezocht door de plaatselijke jongeren, terwijl ook de ouderen min of meer stiekem of nieuwsgierig het terrein op en af liepen. Let wel, het festival was toen nog gratis!

Er was toen geen visie of lange termijnplanning. Ik kan zelfs zeggen dat we binnen onze organisatie helemaal geen ervaring hadden met de organisatie van een festival. Sommigen bezochten wel eens concerten in de plaatselijke kroegen, maar daar had je het dan ook mee gehad. We wisten wel dat we aan deze ‘eenmalige’ activiteit een vervolg wilden geven. Het was immers de enige mogelijkheid om iets aan live-muziek te doen.

Het tweede jaar werd dus een kopie van het eerste. En in het derde jaar werd het festival omgedoopt tot Bospop.

In 1985 zetten we een grote stap vooruit door voor het eerst twee professionele bands te boeken en het festival naar het openluchttheater De Lichtenberg te verplaatsen. Het openluchttheater was in de jaren ’60 het stokpaardje van het Bisschoppelijk College.
In die tijd vonden de Weerter culturele zomeractiviteiten daar plaats. Begin jaren ’70 werd het theater echter gesloten en viel al snel in verval. Toen we daar in ’85 neerstreken waren de voorzieningen gesloopt en groeiden er bomen tussen de tribunes. Het theater zou de eerstvolgende negen jaar het domein van Bospop worden. Het was de enige activiteit die hier plaatsvond. We moesten derhalve ieder jaar opnieuw het theater volledig cleanen en van bomen en struiken ontdoen.

 

 

Bospop maakte vervolgens een professionalisering door in zowel programmering als inrichting, ook al bleef het een vrijwilligersorganisatie. In 1992 bereikten we ons hoogtepunt met een dubbel- concert van Fish en de eerste samenwerking met onze huidige partner, Mojo Concerts.

Het volgende jaar werd zowel qua programmering als financieel een crisisjaar. Mojo had ons niets te bieden en de programmering was te mager om een groot publiek aan te spreken.
Na negen jaar De Lichtenberg was er geen uitdaging meer. Het had niet veel gescheeld of Bospop was ter ziele gegaan. Reddende engel in 1994 werd Mojo Concerts. Zij zagen een festival in Nijmegen niet doorgaan en benaderden ons voor een grotere opzet. Gevolg was een hernieuw- de samenwerking met Mojo die tot op de dag van vandaag voortduurt. En de eerste editie op sportpark Boshoven. Bospop was gered, de uitdaging was er weer en het festival werd nog professioneler in programmering en organisatie.

Bospop groeide uit tot de omvang die het festival nu heeft. Veel gerenommeerde nationale en internationale artiesten brachten een bezoek aan Weert, waarmee we deze stad op de landelijke festivalagenda hebben gezet.